Aktiviteter under året – vårbrev 2016

Vårbrev – mars 2016

Här får ni årets medlemsbrev från styrelsen i Ihrevikens Tomtägareförening med information om årets aktiviteter, medlemsavgifter, planerade förändringar av vår webb och lite mer.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2016. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Vi kommer inte att skicka ut avier. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare.

Här är årets kalendarium!

Datum Aktivitet Information
Påskdagen 27 mars strandstädning Vi samlas kl 10.00 i lä bakom Ihrebaden. Föreningen bjuder på förtäring efter väl förrättat värv.
Valborgsmässoafton 30 april Valborgsfirande Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00 om inte vädret ställer hinder ivägen.
Midsommarafton 24 juni Midsommarfirande Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, lekar och kaffeservering.
9 juli Årsmöte 15.00 vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas till beslut. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se
16 juli Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt.
22 juli Berättarafton Förra sommarens mycket uppskattade afton för vars och ens minnen och berättelser om Ihreviken genomför vi i år igen i samarbete med Ihrekvarn i deras fina lokaler. Håll utkik på anslagstavlorna i sommar om närmare detaljer.
Datum ej bestämt Utbildning i hjärt- och lungräddning Som ett komplement till hjärtstartaren och den utbildning i handhavandet av den som en handfull personer kommer att få, planerar vi att genomföra en utbildning i hjärt- och lungräddning för intresserade, i enlighet med förslag på årsmötet. Information om utbildningen anslås på anslagstavlorna.

I styrelsen jobbar vi under våren med att se över våra informationskanaler. Det innebära att vi uppdaterar vår hemsida, www.ihreviken.se, ser över hur vi administrerar facebookkontot och stänger vårt twitterkonto eftersom ingen använder det. Vi har också insett att vår fina logga, se brevhuvudet, inte riktigt funkar i digitala sammanhang. Om du har ett förslag på hur den kan se ut istället får du gärna skicka det till Karin Ronander i styrelsen på mejladress ronander7@hotmail.com . Mer om det på årsmötet!

Är du intresserad av att jobba i styrelsen?  Eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Olof Nellgård (0706-195121) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Du kan självklart göra en insats för föreningen även utan att vara med i styrelsen. Kontakta någon av oss i styrelsen om du kan tänka dig att hjälpa till vid någon av årets aktiviteter eller har en idé om något du vill vara med och arrangera.

Om du får detta brev i ett kuvert och tänker vara medlem 2016 så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till sekreterare@ihreviken.se

För styrelsen
Annika Jansson