Ihrevikens Tomtägareförening

Välkommen till föreningens nya webbplats. Här kan du hitta det mest om föreningen – protokoll, stadgar, olika arrangemang i föreningens regi, bilder från aktiviteter med mera. Under de olika rubrikerna över navigeringsraden kan du navigera runt på webbplatsen. Den fina nya loggan är gjord av John Eyre.  Information från vår tidigare webbplats har flyttats hit […]

Hangvar Fiber – Info-möte 6 maj

Hangvar Fiber håller informationsmöte 6 Maj klockan 15, Kappelshamns Folkets Hus. Föreningen och IP-Only informerar om tjänsteleverantörer (bredband, telefoni och tv) och gruppavtal. Hangvar Fiber kommer också att berätta om hur långt arbetet med fibernedläggningen har kommit.