Sommarens aktiviteter

Här är de planerade aktiviteterna under sommaren – kan komma att ställas in pga myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Ändringar annonseras på anslagstavlor na i viken, Facebook-gruppen ”Vi i Ihreviken” och här.  Klicka på rubriken för att se hela kalendern. Hela kalendern här

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2020

Lördagen den 11 juli, 2020, kl 15.00 på Ihre Kvarn Dagordning Årsmötet öppnas Val av ordförande för mötet Val av sekreterare Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Godkännande av kallelseförfarandet Godkännande av dagordningen Fastställelse av röstlängd Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport) Föredragning av revisionsberättelsen Fråga om ansvarsfrihet för […]

Midsommarfirandet inställt

Den traditionella midsommarfirandet på ängen är tyvärr inställt pga det rådande läget kring coronapandemin och myndigheternas regler att inte ha samlingar över 50 personer. Vi ser inga möjligheter att arrangera ett midsommarfirande då vi normalt är fler än 50 med både unga och gamla. En midsommar utan dans och sång och lekar är inte en […]

En annorlunda vår och sommar 2020

Vilket annorlunda år 2020 är. Inget är riktigt sig likt i skrivandets stund. Olika städer har drabbats olika mycket av Covid -19 viruset. Många av er är säkert hemma – på fastlandet eller på Gotland – och funderar över hur detta påverkar tiden i Ihreviken i vår och resten av året. Självklart ser vi fram […]

Välkommen till midsommarfirande

Välkomna till årets midsommarfirande. Vi samlas kl 14.00 på midsommarängen. Vi klär – ta gärna med blommor – och reser stången tillsammans. Sedan blir det dans, musik, lekar för barnen med extra ”födelsedagspriser” till alla barn och kaffeservering till alla med anledning av föreningens 60-årsfirande.  

Ihrevikens Tomtägareförening firar 60-årsjubileum

1959 var året som Ihrevikens Tomtägareförening bildades. Mycket har hänt sedan dess – bebyggelsen har vuxit, tallarna är högre och antalet sommargäster har ökat. Osäkert hur många som blev medlemmar det där första året, men vid den senaste årsstämman var vi 79 medlemmar i tomtägareföreningen. Med anledning av 60 årsfirandet planerar vi att fira det […]