Välkommen till Midsommarfirande

Välkommen till Ihrevikens midsommarfirande.
Vi startar klockan 14.00 på Midsommarafton med att smycka och resa midsommarstången – ta gärna med blommor. All hjälp uppskattas. Därefter följer självklart musik och traditionsenlig midsommardans och lekar för barnen.
Saft och bullar finns för alla barn och fika går att få vid Ihrebadens pop-up-restaurang.

Valborgsmässoafton

Välkomna till traditionsenligt Valborgsmässofirande i Ihreviken. Elden tänds kl 20.00. Det utlovas vårtal, sånger och enklare förtäring. Hoppas ni som är i viken kommer och hjälper till att sjunga in våren.

Strandstädning Påskdagen

Tradionsenlig strandstädning på Påskdagen, 1 April. Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi med gemensamma krafter städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.

Protokoll – Årsmöte den 13 juni 2017

Protokoll för Ihrevikens tomtägareförenings årsmöte 2017

Tid och plats: 8 juli kl 15.00 på Ihrebadens Restaurang (på grund av regn)
 1. Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Karin Ronander.
 2. Karin Ronander valdes till ordförande för mötet.
 3. Olof Nellgård valdes till sekreterare för mötet.
 4. Emma Kramer och Nils Jansson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Röstlängden fastställdes till 10 personer. (totalt 19 personer deltog i årsmötet).
 8. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 föredrogs av ordförande Karin Ronander.
 9. Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av kassör Olof Nellgård.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Christer Nilsson.
  Revisor Christer Nilsson och Revisorssuppleant Tommy Kullman föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
 12. Karin Ronander omvaldes till ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018.
 1. Som styrelsemedlemmar väljs Håkan Westerlund (omval på 2 år), Karin Mars (nyval på 2 år) Maria Lalouni (kvarstår till 2018) Niklas Sjöblom (kvarstår till 2018) och Olof Nellgård (kvarstår till 2018).
 2. Per Callmin och Christer Nilsson valdes till ordinarie revisorer.
  Tommy Kullman valdes som revisorssuppleant. Dessa val gäller verksamhetsåret 2017/2018.
 3. Till Valberedning valdes Annika Jansson (omval på 1 år till 2018)
  Annelie Wirdefeldt (nyval på 1 år till 2018) Ingrid Fransson (omval på 1 år till 2018).
  Ewa Fernström valdes som suppleant till valberedningen på 1 år till 2018.
 4. Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år).
 5. Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.
 6. Ärenden till årsmötet:
  – Föregående årsmöte (2016) gav en grupp i uppdrag att ta fram ett förslag på att byta ut slitna vägskyltar i området. Ordförande gick igenom förslaget och efter kort diskussion fattade mötet beslut om att säga ja till förslaget. Kostnaden för att byta ut de mest slitna skyltar är omkring 7000 kronor, inkl moms, frakt och fästen.- Styrelsen fick vid föregående årsmöte i uppdrag att se över vad en eventuellt framtida vägsamfällighetsförening skulle innebära. Styrelsen informerade om vad det innebär med en samfällighetsförening och mötet diskuterade detta kort. Styrelsens förslag är att Ihrevikens Tomtägareförening inte i dagsläget ska driva frågan om en vägsamfällighetsförening. Claes Göran Appelquist har meddelat styrelsen att han planerar att ha ett informationsmöte med någon från kommunen alternativt någon representant från en vägsamfällighetsförening om vad en sådan förening skulle betyda.
 1. Övriga frågor:
  – Frågor till årsmötet från Jan Snöbom.
  När kan man börja fylla på Valborgsmässobålet? Styrelsen informerar på hemsidan och på Facebook-sidan om när under våren man kan fylla på.- Vem är ansvarig vägkanterna? Styrelsen tar reda på detta.
  Intressant info inför diskussionen om framtida eventuell vägsamfällighet.

  – Kommunen skall informeras om träd som faller efter grävningen till kommunalt avlopp och till fiberanslutningarna.

 1. Årsmötet avslutas och föreningens ordförande Karin Ronander tackar deltagarna för ett väl genomfört regnvått årsmöte.

Länk till protokollet (pdf) och tidigare protokoll

Fossilvandring 27 juli

Följ med på vandring längs stranden vid Ihreviken! Tillsammans med Sara Eliason, vår guide från Gotlands museum, letar vi fossil i strandgruset och lär oss om den unika geologin i vår vackra vik.

När: torsdag 27 juli kl 10-11

Var: Samling vid danspaviljongen

Vandringen arrangeras av Ihrevikens Tomtägareförening och är kostnadsfri för medlemmar och deras familjer. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker genom e-post eller telefon till Maria Lalouni senast fredag 21 juli:  maria.lalouni@gmail.com eller 070-947 31 48

VÄLKOMNA!

Midsommarfirande

Välkommen till Ihrevikens midsommarfirande! Vi startar kl 14.00 med att smycka och resa midsommarstången. Klockan 15.00 börjar midsommardansen.
Fika går att köpa på restaurangen. Saft och bulle till barnen. Varmt välkomna!

Vårbrev 2017

Då är det dags igen, ett år sedan förra vårbrevet. Tror att vi alla börjar längta till värmen och härliga dagar i Ihreviken. Årets medlemsbrev från styrelsen i Ihrevikens Tomtägareförening handlar om årets aktiviteter som strandstädning, valborg- och midsommarfirande och nya möjligheter att delta i Hjärt- och lungräddningskurs. Men det är också en önskning från oss i styrelsen – vi behöver hjälp!

Vi i styrelsen har haft två möten under hösten/vintern för att planera årets aktiviteter samt diskuterat och förberett ett antal frågor som kommit upp sen tidigare – vägskyltarna, vägfrågor, vår- och sommaraktiviteter mm.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2017. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Vi kommer inte att skicka ut avier utan bara påminna via mejl och vår hemsida.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
16 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 i lä bakom Ihrebaden. Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter stranden och dess omnejd är städad.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in.
23 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, lekar och kaffeservering.
8 juli kl 15.00 Årsmöte Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas till beslut. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se
15 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
27 juli
Fossilvandring
Start kl 10.00. Fossilvandring i Ihreviken. En guide från Gotlands museum kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.
Juli/Augusti – datum ej bestämt

 

HLT utbildning

Den HLR utbildning som genomfördes förra året var populär och flera medlemmar har frågat efter ett nytt tillfälle. Vi planerar att genomföra detta i juli eller augusti. Information om utbildningen kommer att finnas på anslagstavlorna och på föreningens hemsida och Facebook-sida.

Förra året gjorde vi om föreningens hemsida www.ihreviken.se, och samtidigt startade vi en Facebook-grupp ”Vi i Ihreviken” som idag har omkring 75 följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Styrelsen består i dag av 5 personer, dvs vi är inte så många som kan ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi hjälp! Det gäller speciellt Valborgsmässofirande och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att fixa fika vid eller ordna med lekar och sång vid midsommardansen. Vi behöver fler som kan hjälpa till för att det ska bli bra aktiviteter. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – alla namn står nedan eller mejla info@ihreviken.se

Eller kan du tänka dig att ta en roll i styrelsen, eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Annika Jansson (073-3501666) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till info@ihreviken.se

För styrelsen
Karin Ronander

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: http://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2016/