Kalender 2018

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
1 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – från i mitten av mars kommer platsen för ris/elden vara utmärkt.
22 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik och kaffeservering.
7 juli kl 15.00 Årsmöte

OBS första lördagen i juli

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
21 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
Preliminärt – Fjärilsvandring
Första eller andra veckan i augusti
Fjärilsvandring i Ihreviken. En guide kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.