Kalender 2017

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
16 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 i lä bakom Ihrebaden. Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter stranden och dess omnejd är städad.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in.
23 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, lekar och kaffeservering.
8 juli kl 15.00 Årsmöte Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas till beslut. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se
15 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
27 juli
Fossilvandring
Start kl 10.00. Fossilvandring i Ihreviken. En guide från Gotlands museum kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.
29 juli

HLT utbildning

Den HLR utbildning som genomfördes förra året var populär och flera medlemmar har frågat efter ett nytt tillfälle. Nu är det dags – den 29 juli. Information om utbildningen kommer att finnas på anslagstavlorna och på föreningens hemsida och Facebook-sida.