Kalender 2019

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
21 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – platsen för ris/elden kommer vara utmärkt. Var vänlig lägg ris innanför markeringarna!
21 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik, lekar för barnen med extra ”födelsedagspriser” till alla barn och kaffeservering till alla.
13 juli kl 15.00 Årsmöte

 

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
20 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
27 juli – från kl 18 60 årsfest i Kvarnen. Vi firar tomtägareföreningens 60-åriga historia med musik och dans, lättare mat och dryck. Mer information kommer närmare festen