Utanför Ihre

Gotland

Region Gotland

Gotland är en region sedan 1 januari 2011. Region Gotland tar hand om skolor, gator och vård av äldre, sopor, fotbollsplaner och brandkåren, sjukvården och bussarna på ön. Regionen arbetar också med frågor som rör Gotlands framtid.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länstyrelsen vill utveckla och vårda de gotländska värdena samt fokusera på människan i relation till djur, natur och kultur

Hangvar

Aktuellt i Hangvars Bygdegårdsförening

NYHET! Nu finns Hangvar socken på Facebook. Klicka på länken nedan.
http://www.facebook.com/#!/pages/Hangvar-Socken/165887196858416 

Hangvar Fiber

Gotland Fiber/IP-Only meddelade under årsmötet att vårt område har 65% anslutning/beställningar vilket betyder att priset blir 16.500 kr och gäller t.o.m. den 15 augusti 2015. Därefter stoppas möjligheten att beställa och återupptas under våren 2016, men då kommer priset att vara 24.900 kr. Läs mer på Fiberföreningens hemsida
Information från IP Only om fiberutbyggnaden i Hangvar, Ire mm.

IP Only Gotland
IP-Only Gotland bygger ett öppet och neutralt fibernät. Här kan du se vad  de erbjuder för tjänster.