Vatten och avlopp – information (2013)

Senaste nytt om vatten och avlopp (juli 2013)

  1. Regionens infobroschyr om vatten- och avloppsutbyggnaden är f.n. borttagen på begäran av Region Gotland,
    kontakta ansvarig Byggledare om du önskar få en uppdaterad version (ändrat 2014-01-20)
  2. Regionens karta över föreslagna ledningsdragningar i viken (pdf 0,3 MB)
  3. Regionens VA-taxa för 2013 (pdf 0,4 MB)
  4. En sammanfattning av de frågor och svar som ställdes på mötet (pdf 0,2 MB)

Anslutningsavgiften är i dagsläget 153 750 kronor.
Under hösten kommer Regionen att fatta beslut om en höjning.
Har du några övriga frågor om vatten och avlopp så kontaka i första hand den ansvarige Byggledaren Göran Randahl, 0498-269748 på Region Gotland.
Fler kontaktuppgifter till de ansvariga på Regionen. (ändrat 2014-01-20)
På denna länk kan du följa projektet (ändrat 2014-01-20)
[Nytt!] Tidsplan för projektet: http://gotland.se/79394 (2014-06-09)
[Nytt!] Nya frågor och svar: http://gotland.se/73372 (2014-06-09)