Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad

31 mars 2013

Ihrebon och ordföranden Rune Kahlbom i fiber-föreningen Kappelshamn-Hangvar-Hall-Ihre/Ihreviken hälsar att föreningen nu är i gång efter några möten och att deras hemsida bör vara klar om några veckor. I dag finns ca 28 socknar i drift och ca 40 fiberföreningar på ön i arbete och eftersom så många är igång kommer vi att kunna ta tillvara mycket av kunskap och erfarenhet i Ihreviken.

Uppdaterad den 18/4 2013: Nu finns Hangvars Fiberförenings hemsida ute på internet.

Länkar:
Hangvars Fiberförening
Bredband Gotland
Stenkyrka Fiber
Rune Kahlbom