Styrelsen 2017

Följande personer ingår i styrelsen för ITF verksamhetsår 2017/2018

KarinKarin Ronander, Ordförande
mobil 070-9861030
ronander7@hotmail.com

 

Maria Lalouni, Sekreterare
mobil: 070-9473148
maria.lalouni@gmail.com

 

Olof Nellgård, Kassör
mobil: 070-6195121
olof314.nellgard@hotmail.com 

Niklas bildNiklas Sjöblom
mobil: 0766-190624
niklas.sjoblom@ikea.com

 

Hakan_westerlund

Håkan Westerlund
hem 08-7151895
mob 0708-260490
hakan.westerlund@abe.kth.se

 

Hela styrelsen nås gemensamt på adressen
styrelsen@ihreviken.se