Styrelsen 2019

Följande personer ingår i styrelsen för ITF verksamhetsår 2019/2020

  Namn Telefonnummer / E-post
  Karin Ronander,
Ordförande
0709-861030
ronander7@hotmail.com
  Olof Nellgård,
Kassör
0706—195121
olof314.nellgard@hotmail.com
  Maria Lalouni,
Sekreterare
0709-473148
maria.lalouni@gmail.com
  Marcus Ihre 0720-779979
Marcus.ihre@gmail.com
  Emma Kramer 0706-943078
emma@newbeetle.se
  Niklas Sjöblom 0703-042250
niklas.sjoblom@sherwin.com
  Håkan Westerlund 0708-260490
hakanwes@kth.se