Styrelsen 2022

Följande personer ingår i styrelsen för ITF verksamhetsår 2022/2023

  Namn Telefonnummer / E-post
Karin Ronander,
Ordförande
0709-861030
ronander7@hotmail.com
  Olof Nellgård,
Kassör
0706—195121
olof314.nellgard@hotmail.com
Maria Lalouni,
Sekreterare
0709-473148
maria.lalouni@gmail.com
Marcus Ihre 0720-779979
Marcus.ihre@gmail.com
  Emma Kramer 0706-943078
emma@newbeetle.se
Niklas Sjöblom 0703-042250
niklas.sjoblom@sherwin.com
Håkan
Westerlund
0708-260490
hakanwes@kth.se
Annelie Wirdefeldt076-1187444
annelieny@yahoo.com