Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2017-2018

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2017-2018.

För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år avgiften avser. Den 30 juni har 79personer betalat avgiften för 2018.

Årsmöte hölls den 8 juli 2017. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:

Karin Ronander              Ordförande                         nyval på 1 år (2018)
Håkan Westerlund          Ledamot                             nyval 2 år (2019)
Karin Mars                      Ledamot                             nyval 2 år (2019*)
Niklas Sjöblom                Ledamot                            kvarstår (2018)
Olof Nellgård                  Ledamot                             kvarstår (2018)
Maria Lalouni                  Ledamot                             kvarstår (2018)

Ordförande Karin Ronander valdes av årsmötet.

Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Sekreterare – Maria Lalouni
Kassör – Olof Nellgård
Ledamöter – Håkan Westerlund, Karin Mars och Niklas Sjöblom
*) Karin Mars avgick under året i styrelsen pga personliga skäl

______________________________________________________________________

Revisorer:

Per Callmin              Revisor                               nyval på 1 år (2018)
Christer Nilsson       Revisor                               omval 1 år (2018)
Tommy Kullman       Revisorssuppleant              omval 1 år (2018)

________________________________________________________________________

Valberedningen har utgjorts av:

Ingrid Fransson, omval 1 år (2018)
Annika Jansson, omval 1 år (2018)
Annelie Wirdefeldt, nyval 1 år (2018)
Ewa Fernström, Suppleant nyval 1 år (2018)

________________________________________________________________________

Styrelsen har träffats: 28 juli 2017, 8 mars 2018 samt har haft telefonmöte
25 oktober 2017.

Verksamhet och beslut

Lammablot firades 15 juli 2017. Kung  Joost (Den flygande Holländaren) och drottning Emma Kramer bjöd till blotet varefter kung Joost traditionsenligt dräptes av Ihrevikingarna. Ny kung och drottning är Ted och Anna Kahlbom.

Fossilvandring anordnades den 27 juli. Tillsammans med Sara Eliason, vår guide från Gotlands museum, letade deltagarna efter fossiler i strandgruset och vi fick lära oss om den unika geologin i viken.

Strandstädningen genomfördes som vanligt på påskdagen den 1 april 2018 i grått och lite blåsigt väder. Omkring 30 både vuxna och barn kom och efter att stranden med omgivningar städats bjöd föreningen på korv och dricka.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på strandängen och vårtalet hölls detta år av Boje Appelquist. Brasan kunde dock inte tändas på grund av blåst med vindar in mot viken.

Midsommarafton firades den 22 juni med musik och dans kring Midsommarstången, lekar för barnen, fika ordnades för alla deltagare. Familjen Lyttkens stod för levande musik under firandet.

Övrigt

  • Den stora händelsen i Ihreviken var självklart den tragiska branden som ödelade Ihrebadens restaurang. Alla boende har påverkats av händelsen. Trots branden kunde Pia H, Boje och hela personalgruppen få till en snabb ”pop-up” restaurang som både styrelsen och alla medlemmar är mycket tacksamma för.
  • Nya vägskyltar har enligt beslut vid årsstämman inhandlats och satts upp.
  • Vårbrevet skickades ut 18 mars via mejl (postalt till medlemmar där vi saknar mailadress).
  • Vi i Ihreviken, en Facebook-grupp för alla som är intresserade av Ihreviken, fortsätter att växa. Fler boende i viken har använt sidan för att köpa/sälja prylar. Alla kan läsa sidan men bara medlemmar i gruppen kan publicera inlägg. Gruppen har under det senaste året fått nästan 100 nya medlemmar och har idag närmare 200 medlemmar.

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken!

Genom Maria Lalouni, sekreterare

E-post: info@ihreviken.se                       Webb: http://ihreviken.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/186382651732889/?fref=ts

 

————————————————————————————————————————————-Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2016-2017

Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2015-2016
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2014-2015
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2012-2013
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2011-2012
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2006-2007