Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2016-2017

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2016-2017.

För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år avgiften avser. Den 30 juni har 92 personer betalat avgiften för 2017.

Årsmöte hölls den 9 juli 2016. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:

Karin Ronander                Ordförande                         nyval på 1 år (2017)
Håkan Westerlund            Ledamot                             kvarstår 1 år (2017)
Niklas Sjöblom                  Ledamot                             nyval 2 år (2018)
Olof Nellgård                     Ledamot                             nyval 2 år (2018)
Maria Lalouni                    Ledamot                             omval 2 år (2018)

Ordförande Karin Ronander valdes av årsmötet.

Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Sekreterare – Maria Lalouni
Kassör – Olof Nellgård
Ledamöter – Håkan Westerlund och Niklas Sjöblom
________________________________________________________________________

Revisorer:
Per Callmin                       Revisor                               nyval på 1 år (2017)
Christer Nilsson                Revisor                               kvarstår 1 år (2017)
Tommy Kullman                Revisorsuppleant                omval 1 år (2017)
_______________________________________________________________________

Valberedningen har utgjorts av:
Ingrid Fransson                                                              kvarstår 1 år (2017)
Annika Jansson                                                              nyval 1 år (2017)
Ewa Fernström                 Suppleant                           nyval 1 år (2017)
________________________________________________________________________

Styrelsen har träffats: 23 juli 2016, 2 februari 2017 och 7 juli 2017 samt har haft telefonmöten 17 oktober 2016 och 16 maj 2017.

Verksamhet och beslut

Lammablot firades 16 juli 2016. Kung Martin Jacobi bjöd till blotet och höll ett inspirerat tal varefter han traditionsenligt dräptes av Ihrevikingarna. Ny kung och drottning är Joost och Emma Kramer.

Strandstädningen genomfördes som vanligt på påskdagen den 16 april 2017 i soligt men blåsigt väder. Ett dryga 20-tal tappra kom och efter att stranden med omgivningar städats bjöd föreningen på korv och dricka.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på strandängen nedanför Restaurang Ihrebaden och vårtalet hölls detta år av Niklas Sjöblom.

Midsommarafton firades 23 juni med musik och dans kring Midsommarstången och kaffe och bullar fanns på Restaurang Ihrebaden. Familjen Lyttkens stod för levande musik under firandet.

Övrigt  

  • Den 22 juli 2016 hölls berättarafton i Ihre Kvarn. Det var en välbesökt tillställning liksom 2015 då berättarafton hölls för första gången. De som var där fick ta del av många spännande minnen och berättelser. Även bilder och smalfilm från Ihreviken visades under kvällen.
  • En kurs i hjärt- och lungräddning hölls den 1 augusti 2016 vid danspaviljongen vid midsommarängen. Kursen var mycket uppskattad och blev snabbt fulltecknad.
  • Vårbrevet skickades ut 2 april 2017 via mejl (postalt till medlemmar där vi saknar mailadress).
  • Vi i Ihreviken är, en Facebook-grupp startades för drygt ett år sedan. Alla kan läsa sidan men bara medlemmar i gruppen kan publicera inlägg, t ex dela bilder, lägga ut bytes/köp/säljannonser eller tipsa om aktiviteter. I dagsläget har gruppen 92 medlemmar.

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken!

Genom Maria Lalouni, sekreterare.

E-post: info@ihreviken.se                       Webb: http://ihreviken.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/186382651732889/?fref=ts

————————————————————————————————————————————-

Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2015-2016
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2014-2015
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2012-2013
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2011-2012
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2006-2007