Verksamhetsberättelser

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2018-2019.

För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år avgiften avser. Den 30 juni 2019 hade 66 medlemsavgifter betalats (perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019).

Årsmöte hölls den 7 juli 2018. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av

Karin Ronander     Ordförande          nyval på 1 år (2019)

Niklas Sjöblom        Ledamot               omval på 2 år (2020)

Olof Nellgård           Ledamot               omval på 2 år (2020)

Maria Lalouni         Ledamot               omval på 2 år (2020)

Håkan Westerlund     Ledamot           kvarstår (2019)

Marcus Ihre             Ledamot               nyval på 2 år (2020)

Emma Kramer        Ledamot               nyval på 2 år (2020)

Ordförande Karin Ronander valdes av årsmötet.

Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Sekreterare – Maria Lalouni

Kassör – Olof Nellgård

Ledamöter – Håkan Westerlund, Niklas Sjöblom, Emma Kramer, Marcus Ihre

________________________________________________________________________

Revisorer:

Per Callmin                  Revisor                           nyval på 1 år (2019)

Christer Nilsson          Revisor                           omval 1 år (2019)

Tommy Kullman         Revisorssuppleant       omval 1 år (2019)

________________________________________________________________________

Valberedningen har utgjorts av:

Annelie Wirdefeldt, sammankallande           omval 1 år (2019)
Nils Jansson                                                          nyval 1 år (2019)
Annika Jansson, suppleant                                omval 1 år (2018)

________________________________________________________________________

Styrelsen har träffats eller haft telefonmöte: 8 juli 2018, 10 oktober 2018, 11 februari 2019, 25 april 2019 samt 12 juli 2019.

Verksamhet och beslut

Lammablot firades 21 juli 2018. Kung Ted Kahlbom  och drottning Anna Kahlbom bjöd till blotet varefter kung Kahlbom traditionsenligt dräptes av Ihrevikingarna. Ny kung och drottning är Simon Hedin (Kung Simon den Four-träfflige) och hans fru/drottning Caroline.

Strandstädningen genomfördes som vanligt på påskdagen den 21 april 201 i ett härligt väder. Bra uppslutning och totalt deltog omkring 30 både vuxna och barn. Föreningen bjöd på korv och dricka efter städningen.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på strandängen och vårtalet hölls detta år av Olof Nellgårdh. Brasan kunde tändas efter diskussion med brandmyndigheterna. Claes-Göran och Alexandra öppnade servicehuset där Lena Willfors och Jeanette Horn Af Rantzien hade ordnat vickning.

Midsommarafton firades den 21 juni med musik och dans kring Midsommarstången, lekar för barnen, fika ordnades för alla deltagare. Familjen Lyttkens stod för levande musik under firandet. Med anledning av föreningens 60 årsfirande bjöd föreningen på kaffe och bulle till alla deltagare.

Övrigt

  • Styrelsen har planerat tomtägareföreningens 60-årsjubileum 2019. Ett speciellt tack till John Eyre som designat föreningens jubileumslogotype.
  • Ett förslag kring medlemsregister med anledning av GDPR har tagits fram och presenteras på årsmötet.
  • Några ytterligare vägskyltar har beställts och kommer sättas upp under sommaren 2019.
  • Vårbrevet skickades ut 31 mars via mejl
  • Styrelsen har gjort ett förslag på skrivning kring GDPR och föreningens medlemsregister
  • Vi i Ihreviken, en Facebook-grupp för alla som är intresserade av Ihreviken, fortsätter att växa. Fler boende i viken har använt sidan för att köpa/sälja prylar. Alla kan läsa sidan men bara medlemmar i gruppen kan publicera inlägg. Gruppen har i juli nästan 240 medlemmar.

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken!

Genom Karin Ronander, ordförande.

E-post: info@ihreviken.se                       Webb: http://ihreviken.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/186382651732889/?fref=ts


Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2017-2018
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2016-2017

Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2015-2016
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2014-2015
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2012-2013
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2011-2012
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2006-2007