Naturreservat

En stor del av Ihreviken har högt naturskydd.

1. Hela klinten i öster ingår i Hall-Hangvar reservatet, bildat 1967, utvidgat 1999.
2. Hela stranden, 100 meter från havsbrynet omfattas av strandskyddslagen
3. De yttre delarna av Ihreåns delta är sedan 2010 ett eget naturreservat.

 

 
Frågor som gäller naturreservaten besvaras av Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Stranden
Magnus Martinsson
E-post: magnus.martinsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2239269

Ihreån & Hall-Hangvar-reservaten
Tomas Johansson
E-post: Tomas.I.Johansson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2239248

Respektera den unika naturen i Ihreviken!

Beslut om naturreservat Ihreån
Läs mer om Naturreservat