Om föreningen

Ihrevikens tomtägareförening grundades 1959.

Föreningen är en ideell intresseförening och har till syfte att verka för fastighetsägarnas gemensamma nytta samt för främjande av god miljö, trevnad och umgänge. Läs mer om föreningens stadgar

PlusGironr: 18 74 94-0

Org.nr: 802436-8055

Kontakt: styrelsen@ihreviken.se