Ihreviksstranden och dess regler

Det finns ett antal regler som gäller kring stranden, parkering, vägar, midsommarängen osv. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Har du frågor kring detta kontakta markägaren eller Länsstyrelsen. (Uppdaterad 23 Augusti, 2015)

Ordningsregler för Ireviksstranden (Hangvar Ire 1 :195)

Inkluderande midsommarängen, parkering, vägar mm (delgivna vid Ihrevikens tomtägareförenings årsstämma 2014-07-12)

Båtplatser
Uppläggning av båtar får endast ske

  1. I området vid fiskeläget
  2. Nedanför Bojes bastubunker mitt på stranden (100 m bred zon söder om bunkern samt 50 m från stranden)
  3. Rakt nedanför Rödsysslans väg (100 m bred zon norr om reservatsgränsen samt 50 m från stranden)

Anledningen till detta är, att båtar och båttrafik inte ska komma i konflikt med badande och rörligt friluftsliv.  Om detta fungerar kan vi undvika att införa registrering och avgifter för båtplatser.

Vattenskotrar får enligt länsstyrelsebeslut ej framföras i vattnen vid Ireviken.

Terrängkörning förutsätter särskilt tillstånd.

Lösa hundar Under vår och sommar måste hundar vara under ägarens kontroll.

Avverkning och dödande av träd på stranden och övriga ytor inom 1:195 är (på förekommen anledning) absolut förbjuden. Sker detta utan tillstånd görs polisanmälan.

Upplag av ris, stockar, grus mm får ej ske utan tillstånd. Markägaren förehåller sig rätten att ta vara på otillåtna upplag.

Grillar
Grillar, utemöbler mm får ej lämnas på stranden. Sådant kommer att borttransporteras.
Grillning inom 1:195 (stranden) får endast göras på anvisade platser (betongringar).

Avhysning av personer från vägar, strand mm får endast göras av markägaren.

Camping 
Anordningar för camping saknas vid Ireviken.  Camping får ske maximalt ett dygn utan markägarens tillstånd.

Naturreservat
Åpartiet nedanför kvarnen ned till stranden är naturreservat.  Här gäller särskilda föreskrifter.  Vid frågor, kontakta markägaren eller länsstyrelsen.  Dessutom gäller strandskyddsbestämmelser 100 meter från vattnet.

Håkan Westerlund, fastighetsägare Hangvar Ire 1:195