Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2021-2022.

För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år avgiften avser. Den 30 juni 2022 hade 96 medlemsavgifter betalts (perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2022).

Årsmöte hölls den 10 juli 2021. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:

Karin RonanderOrdförandenyval på 1 år (2022)
Niklas SjöblomLedamotkvarstår (2022)
Olof NellgårdLedamotkvarstår (2022)
Maria Lalouni Ledamotomval 2 år (2023)
Håkan WesterlundLedamotkvarstår (2022)
Marcus IhreLedamotomval 2 år (2022)
Emma KramerLedamotkvarstår (2022)
Pär JelgerLedamotkvarstår  (2022)

Ordförande Karin Ronander valdes av årsmötet.
Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Sekreterare – Maria Lalouni
Kassör – Olof Nellgård
Ledamöter – Håkan Westerlund, Niklas Sjöblom, Emma Kramer, Marcus Ihre, Pär Jelger

________________________________________________________________________


Till revisorer valdes: 

Per Callmin                 Revisor                        omval 1 år (2022)
Mikael von Rosen       Revisor                        omval 1 år (2022)
Tommy Jakobsson      Revisorssuppleant       omval 1 år (2022)
Per Snöbom                Revisorssuppleant       omval 1 år (2022)

________________________________________________________________________

Valberedningen har utgjorts av:

Nils Jansson, sammankallande           omval 1 år (2022)
Annelie Wirdefeldt                 omval 1 år (2022)
Katrine Hogsedt, suppleant    omval 1 år (2022)

________________________________________________________________________

Styrelsen har träffats eller haft telefonmöte: 10 juli 2021 (konstituerande möte), 17 november 2021, 22 februari 2022, 15 mars 2022, 16 maj 2022.

Verksamhet och beslut

Även verksamhetsåret 2021-2022 påverkades av Corona-pandemin. Restriktioner som gällt över hela Sverige påverkade verksamheten under sommaren 2021 men glädjande nog har aktiviteter under våren och tidig sommar 2022 kunnat genomföras som innan pandemin.

Årsmötet kunde genomföras som planerat i juli 2021 och mötet hölls på Ihre Kvarn, och deltagandet var över förväntan.

Föreningen fortsatte med de så kallade Tisdagsgrillningarna under juli och augusti 2021 och planen är att genomföra dem även under sommaren 2022, med start i juli. Totalt genomfördes fem grillkvällar under verksamhetsåret och många från viken deltog. Vi uppskattar att vi i snitt var omkring 25 personer per träff. Som tidigare stod föreningen för grillen och de som deltog stod själva för mat och dryck.

Under våren genomfördes återigen den traditionsenliga strandstädningen under påskhelgen. Ett 40-tal deltagare plockade skräp och fixade till midsommarängen och vi avslutade med korvgrillning.

Pga att området runt restaurangen forfarande är en byggnadsplats, flyttades Valborgsmässofirandet till Ihre gård och restaurangen höll öppet under kvällen. Många tog chansen att umgås igen även om det inte var någon vanlig valborgsmässoeld.

Midsommarfirandet kunde äntligen återupptas på midsommarängen. Musik, dans och lekar genomfördes och föreningen bjöd på kaffe och fika. Särskilt tack till familjen Nyman som såg till att stången blev vackert klädd, familjen Lyttkens som stod för högklassig underhållning, Bojje som ser till att vi har el och Pia med fler som serverade fika.

Lammablotet ställdes tyvärr in sommaren 2021 pga av pandemiläget, men kommer återupptas 2022.

Övrigt

  • Vårbrevet skickades ut i 3 april via mejl
  • Information om byggnation av ny restaurang har getts av ägaren via föreningens hemsida och på Facebook
  • Föreningen har delat ut information till alla boende (brevlådor) i viken för att berätta om föreningens verksamhet.
  • Vi i Ihreviken, en Facebook-grupp för alla som är intresserade av Ihreviken, fortsätter att växa. Fler boende i viken har använt sidan för att köpa/sälja prylar. Alla kan läsa sidan men bara medlemmar i gruppen kan publicera inlägg. Gruppen har närmare 600 medlemmar.

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken!

Genom Karin Ronander, ordförande.

Tidigare verksamhetsberättelser

2020-2021 Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening
2019-2020 Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening
2017-2018 Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2016-2017
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2015-2016
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2014-2015
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2012-2013
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2011-2012
Verksamhetsberättelse för Ihrevikens Tomtägareförening 2006-2007