Protokoll

Här hittar du protokoll från föreningens årsmöten.

2020 Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2020
2019 Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2019

2018 Protokoll från årsmöte 2018 (pdf)
2017 Protokoll från årsmöte 2017 (pdf)
2016 Protokoll från årsmöte 2016(pdf)
2015 Protokoll från årsmöte 2015 (pdf)
2014 Protokoll årsmötet 2014 (pdf)
2013 Årsmötesprotokoll 2013 (pdf)
2012 Årsmötesprotokoll 2012 (pdf)
2011 Årsmötesprotokoll 2011(pdf)
2010 Årsmötesprotokoll (pdf)
2009 Årsmötesprotokoll 2009 (pdf)
2009-07-09 Styrelseprotokoll 2009 (pdf)
2009-03-12 Styrelseprotokoll 2009-03-12 (pdf)
2008 Årsmötesprotokoll 2008 A (pdf)
2008-05-07 Styrelseprotokoll 2008-05-07 (pdf)
2008-06-17 Styrelseprotokoll 2008-06-17 (pdf)
2008-07-29 Styrelseprotokoll 2008-07-29(pdf)
2007 Årsmötesprotokoll 2007 (pdf)
2007-06-13 Styrelseprotokoll 2007-06-13 (pdf)
2007-03-05 Styrelseprotokoll 2007-03-05 (pdf)