Kommentar kring tidigare inlägg

I våras fick medlemmar i styrelsen frågor om hur bygget av Ihre-restaurangen fortskrider. Av det skälet kontaktade vi ansvariga för byggnationen. Avsikten med att publicera ett inlägg på ITF hemsida med länk till denna Facebook-grupp var att just ge en uppdatering från ansvariga. Vid ITF årsmöte framkom att en del personer uppfattade inlägget på hemsidan som en partsinlaga för avsändarna av informationen. Av det skälet tar vi nu bort information från Håkan Westerlund, Claes-Göran Appelquist och Ann-Catrine Herrlin, som publicerades den 13 juni, både på föreningens hemsida samt i denna FB-grupp. Styrelsen har  kommit fram till att informationsansvaret inte åligger tomtägareföreningen utan byggherren.

Karin Ronander
Ihervikens Tomtägareförening