Kallelse till ITF årsmöte 2023

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2023

Lördagen den 8 juli, 2023, kl 15.00 på Ihre Kvarn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022/2023
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2023/2024
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2023/2024
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus. Om det regnar kan mötet hållas inomhus på Ihre Kvarn. Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!

Vårbrev 2023

Efter en härlig sommar förra året ser vi nu fram emot en ny vår och sommar i Ihreviken.
Vi kunde redan förra året återuppta många av föreningens traditionella aktiviteter. Styrelsen
hoppas på bra uppslutning och nya krafter som kan hjälpa till att genomföra de planerade
aktiviteterna även i år. Läs vårbrevet här

Kommentar kring tidigare inlägg

I våras fick medlemmar i styrelsen frågor om hur bygget av Ihre-restaurangen fortskrider. Av det skälet kontaktade vi ansvariga för byggnationen. Avsikten med att publicera ett inlägg på ITF hemsida med länk till denna Facebook-grupp var att just ge en uppdatering från ansvariga. Vid ITF årsmöte framkom att en del personer uppfattade inlägget på hemsidan som en partsinlaga för avsändarna av informationen. Av det skälet tar vi nu bort information från Håkan Westerlund, Claes-Göran Appelquist och Ann-Catrine Herrlin, som publicerades den 13 juni, både på föreningens hemsida samt i denna FB-grupp. Styrelsen har  kommit fram till att informationsansvaret inte åligger tomtägareföreningen utan byggherren.

Karin Ronander
Ihervikens Tomtägareförening

ITF årsmöte 9 juli – kallelse

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2022Lördagen den 9 juli,
2020, kl 15.00 på Ihre Kvarn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021/2022
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2022/2023
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2022/2023
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus. Om det regnar kan mötet hållas inomhus på Ihre Kvarn. Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!

Midsommarfirande i viken

Ihrevikens tomtägareförening bjuder in till traditionsenligt midsommarfirande på midsommarängen. På midsommarafton samlas vi klockan 14 och klär och reser midsommarstången. Sedan dansar vi runt stången till Lyttkens musik.

Vi bjuder på fika och ordnar lekar och godis till alla barn!

Vårbrev 2022

Hej alla tomtägare i Ihreviken
I flera år har pandemin satt sin prägel på det mesta i samhället. Även om kriget i Ukraina nu påverkar oss alla i större eller mindre omfattning går vi en mer normal vår tillmötes i Ihreviken.Tomtägareföreningen planerar för att återuppta flera av vikens traditionella aktiviteter och vi hoppas att så många som möjligt vill delta och hjälpa till. Läs mer

Midsommarfirande 2021 inställt

Årets midsommarfirande ställs tyvärr in även i år. Även om pandemiläget förbättras finns många rekommendationer och restriktioner kvar och det är svårt att hålla avstånd vid midsommardans och lekar. Därför ställer vi in midsommarfirandet 2021. Vi ser verkligen fram emot att få genomföra midsommardans och fest nästa år.

Vårbrev 2019: Ihrevikens Tomtägareförening firar 60-årsjubileum

1959 var året som Ihrevikens Tomtägareförening bildades. Mycket har hänt sedan dess – bebyggelsen har vuxit, tallarna är högre och antalet sommargäster har ökat. Osäkert hur många som blev medlemmar det där första året, men vid den senaste årsstämman var vi 79 medlemmar i tomtägareföreningen.

Med anledning av 60 årsfirandet planerar vi att fira det på olika sätt under sommaren – mer information kommer ju närmare vi kommer de olika aktiviteterna i sommar. Men räkna med både tårta och festarrangemang. Följ anslag på anslagstavlor, hemsidan eller på vår Facebook-sida. Läs mer

Vårbrev 2018

Våren känns just nu en bra bit bort men förhoppningsvis vänder det snart så vi kan njuta av våren och värmen. Sedan förra vårbrevet har det verkligen hänt mycket i Ihreviken, främst tänker vi väl på den ödesdigra dagen i juli då restaurangen brann ner. Trots den hemska dagen kan vi också tänka tillbaka på allt det positiva – den energi och gemenskap som gjorde att det trots allt blev en fin gemenskap vid Pias ”tält” för alla i viken.  Nog om förra sommaren, nu ser vi framåt.

Sedan i somras har vi i styrelsen har två telefonmöten och ett möte i Stockholm då vi följt upp verksamheten och planerat årets aktiviteter.  Vi har planerat vår- och sommarsäsongen i Ihreviken, som strandstädning, valborg- och midsommarfirande och kanske någon ytterligare aktivitet. Vi har också konstaterat att vi är få i styrelsen som kan hålla i alla aktiviteter, därför har vi en önskan – vi behöver hjälp.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2018. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Inga avier kommer att skickas ut – utöver denna information kommer vi att påminna via vår hemsida, anslagstavlor och Facebook.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
1 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – från i mitten av mars kommer platsen för ris/elden vara utmärkt.
22 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik och kaffeservering.
7 juli kl 15.00 Årsmöte

OBS första lördagen i juli

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
21 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
Preliminärt – Fjärilsvandring
Första eller andra veckan i augusti
Fjärilsvandring i Ihreviken. En guide kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.

Vi fortsätter att uppdatera föreningens hemsida www.ihreviken.se.  Parallellt med den kanalen används Facebook-gruppen  ”Vi i Ihreviken” som idag har omkring 125  följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, som är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Vi är inte så många i styrelsen vilket innebär att vi då och då får svårt att på bästa sätt ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi hjälp! Det gäller speciellt Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att ordna fika  eller hjälpa till med lekar och musik vid midsommardansen. Vi vet att många barn vill få leka och tävla under midsommarfesten – för att kunna ordna det behövs frivilliga ”lekledare”. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – alla namn står och kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller mejla styrelsen@ihreviken.se

Eller kan du tänka dig att ta en roll i styrelsen, eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Annika Jansson (073-3501666) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till styrelsen@ihreviken.se

För styrelsen

Karin Ronander

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2017/