Vårbrev 2023

Efter en härlig sommar förra året ser vi nu fram emot en ny vår och sommar i Ihreviken.
Vi kunde redan förra året återuppta många av föreningens traditionella aktiviteter. Styrelsen
hoppas på bra uppslutning och nya krafter som kan hjälpa till att genomföra de planerade
aktiviteterna även i år. Läs vårbrevet här