Nattorientering i Ihreviken

nattorientering31 mars 2017 arrangerar Gotland Bro OK natt-distriktsmästerskap i orientering i och runt om i Ihreviken.  Tävlingen pågår från kl 19.30 till ca kl 23.00. Tävlingsarenan (målet) kommer att vara vid midsommarängen, mitt emot tennisbanan. De tävlande kommer att parkera bilarna längs med ena sidan av Irevägen. Klubben kommer att ha parkeringsvakter som anvisar platser. All tomtmark är markerad på kartan och får inte beträdas av orienteringslöparna. Klubben har varit i kontakt med några av markägarna och styrelsen. De kommer också att sätta upp information på anslagstavlorna.