Vårbrev 2017

Då är det dags igen, ett år sedan förra vårbrevet. Tror att vi alla börjar längta till värmen och härliga dagar i Ihreviken. Årets medlemsbrev från styrelsen i Ihrevikens Tomtägareförening handlar om årets aktiviteter som strandstädning, valborg- och midsommarfirande och nya möjligheter att delta i Hjärt- och lungräddningskurs. Men det är också en önskning från oss i styrelsen – vi behöver hjälp!

Vi i styrelsen har haft två möten under hösten/vintern för att planera årets aktiviteter samt diskuterat och förberett ett antal frågor som kommit upp sen tidigare – vägskyltarna, vägfrågor, vår- och sommaraktiviteter mm.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2017. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Vi kommer inte att skicka ut avier utan bara påminna via mejl och vår hemsida.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
16 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 i lä bakom Ihrebaden. Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter stranden och dess omnejd är städad.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in.
23 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, lekar och kaffeservering.
8 juli kl 15.00 Årsmöte Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas till beslut. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se
15 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
27 juli
Fossilvandring
Start kl 10.00. Fossilvandring i Ihreviken. En guide från Gotlands museum kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.
Juli/Augusti – datum ej bestämt

 

HLT utbildning

Den HLR utbildning som genomfördes förra året var populär och flera medlemmar har frågat efter ett nytt tillfälle. Vi planerar att genomföra detta i juli eller augusti. Information om utbildningen kommer att finnas på anslagstavlorna och på föreningens hemsida och Facebook-sida.

Förra året gjorde vi om föreningens hemsida www.ihreviken.se, och samtidigt startade vi en Facebook-grupp ”Vi i Ihreviken” som idag har omkring 75 följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Styrelsen består i dag av 5 personer, dvs vi är inte så många som kan ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi hjälp! Det gäller speciellt Valborgsmässofirande och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att fixa fika vid eller ordna med lekar och sång vid midsommardansen. Vi behöver fler som kan hjälpa till för att det ska bli bra aktiviteter. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – alla namn står nedan eller mejla info@ihreviken.se

Eller kan du tänka dig att ta en roll i styrelsen, eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Annika Jansson (073-3501666) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till info@ihreviken.se

För styrelsen
Karin Ronander

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2016/