Räddningstjänsten informerar – 20 juli

Räddningstjänsten informerar om brandförebyggande. Med anledning av frågan om brandrisker och brandförebyggande, som diskuterades på årsmötet, ordnar tomtägareföreningen ett informationsmöte. Fredagen den 20:e juli kl. 10.00 – vid dansbanan. (vid regn i restaurangen)

Anders Buskas vid Räddningstjänsten informerar och svarar på frågor.

Välkomna!

/Styrelsen