Vårbrev 2019: Ihrevikens Tomtägareförening firar 60-årsjubileum

1959 var året som Ihrevikens Tomtägareförening bildades. Mycket har hänt sedan dess – bebyggelsen har vuxit, tallarna är högre och antalet sommargäster har ökat. Osäkert hur många som blev medlemmar det där första året, men vid den senaste årsstämman var vi 79 medlemmar i tomtägareföreningen.

Med anledning av 60 årsfirandet planerar vi att fira det på olika sätt under sommaren – mer information kommer ju närmare vi kommer de olika aktiviteterna i sommar. Men räkna med både tårta och festarrangemang. Följ anslag på anslagstavlor, hemsidan eller på vår Facebook-sida.

Sedan i somras har vi i styrelsen haft flera telefonmöten då vi följt upp verksamheten och planerat årets aktiviteter. Under 2019 kommer vi som vanligt att arrangera strandstädning, valborg- och midsommarfirande och som extra krydda fira föreningens 60-årsjubileum.

Uppskattningsvis finns närmare 150 tomter i Ihreviken och vi hoppas självklart att fler tomtägare vill bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2019. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast fredagen den 28 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Inga avier kommer att skickas ut – utöver detta brev, kommer vi att påminna via vår hemsida, anslagstavlor och Facebook.

Med anledning av GDPR, kommer vi publicera (på föreningens hemsida) en beskrivning av hur föreningen hanterar information om databehandling av personuppgifter enligt GDPR.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
21 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – platsen för ris/elden kommer vara utmärkt. Var vänlig lägg ris innanför markeringarna!
21 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik, lekar för barnen med extra ”födelsedagspriser” till alla barn och kaffeservering till alla.
13 juli kl 15.00 Årsmöte

 

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
13 juli I samband med årsstämman kommer vi också att uppmärksamma föreningens 60-års jubileum. Håll utkik efter mer information.
20 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.

Claes-Göran Appelquist som äger Ihrebadens restaurang (den som tyvärr brann ner 2017) fick bygglov förra året för att bygga en ny på samma ställe. Sedan dess har en projektgrupp arbetat för att få till allt som svensk byggstandard kräver. Det handlar om, för att nämna några exempel: markkontroll, el, VVS, konstruktion av storkök, projektledare, val av byggherre. Det är mycket som ska vara på plats innan byggstarten som planeras till, i ett första steg (grunden), under våren.  Arbetet med själva restaurangen kommer att starta på allvar under tidig höst.

Pia Horvath, kommer driva en pop-up-restaurang från den 8 juli – 10 augusti (preliminära datum), vilket är mycket glädjande. Vi kan förvänta oss både mat, dryck och en del musik – och en samlingsplats för oss alla.

Vi fortsätter att uppdatera föreningens hemsida www.ihreviken.se.  Parallellt med den kanalen används Facebook-gruppen  ”Vi i Ihreviken” som idag har över 200  följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, som är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Vi är inte så många i styrelsen vilket innebär att vi då och då får svårt att på bästa sätt ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi ert stöd. Det gäller speciellt Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att ordna fika  eller hjälpa till med att fixa till midsommarstång, lekar och musik vid midsommardansen.  Vi behöver också en ny revisor till föreningen då nuvarande revisor tidigare flaggat för att han inte kan ta detta uppdrag längre. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – mejla styrelsen@ihreviken.se

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2018/

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till styrelsen@ihreviken.se

Vi hoppas få träffa er i sommar på våra arrangemang!

För styrelsen
Karin Ronander