Vårbrev 2018

Våren känns just nu en bra bit bort men förhoppningsvis vänder det snart så vi kan njuta av våren och värmen. Sedan förra vårbrevet har det verkligen hänt mycket i Ihreviken, främst tänker vi väl på den ödesdigra dagen i juli då restaurangen brann ner. Trots den hemska dagen kan vi också tänka tillbaka på allt det positiva – den energi och gemenskap som gjorde att det trots allt blev en fin gemenskap vid Pias ”tält” för alla i viken.  Nog om förra sommaren, nu ser vi framåt.

Sedan i somras har vi i styrelsen har två telefonmöten och ett möte i Stockholm då vi följt upp verksamheten och planerat årets aktiviteter.  Vi har planerat vår- och sommarsäsongen i Ihreviken, som strandstädning, valborg- och midsommarfirande och kanske någon ytterligare aktivitet. Vi har också konstaterat att vi är få i styrelsen som kan hålla i alla aktiviteter, därför har vi en önskan – vi behöver hjälp.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2018. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Inga avier kommer att skickas ut – utöver denna information kommer vi att påminna via vår hemsida, anslagstavlor och Facebook.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
1 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – från i mitten av mars kommer platsen för ris/elden vara utmärkt.
22 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik och kaffeservering.
7 juli kl 15.00 Årsmöte

OBS första lördagen i juli

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
21 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
Preliminärt – Fjärilsvandring
Första eller andra veckan i augusti
Fjärilsvandring i Ihreviken. En guide kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.

Vi fortsätter att uppdatera föreningens hemsida www.ihreviken.se.  Parallellt med den kanalen används Facebook-gruppen  ”Vi i Ihreviken” som idag har omkring 125  följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, som är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Vi är inte så många i styrelsen vilket innebär att vi då och då får svårt att på bästa sätt ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi hjälp! Det gäller speciellt Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att ordna fika  eller hjälpa till med lekar och musik vid midsommardansen. Vi vet att många barn vill få leka och tävla under midsommarfesten – för att kunna ordna det behövs frivilliga ”lekledare”. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – alla namn står och kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller mejla styrelsen@ihreviken.se

Eller kan du tänka dig att ta en roll i styrelsen, eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Annika Jansson (073-3501666) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till styrelsen@ihreviken.se

För styrelsen

Karin Ronander

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2017/