Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2024 – uppdatering

Lördagen den 13 juli, 2024, kl 15.00 på Ihregård, Cafeet. OBS – Ändrad plats för mötet pga av risk för regn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023/2024
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2024/2025
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2024/2025
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus vid Dansbanan/Midsommarängen. Ta gärna med något att sitta på då föreningen inte har bänkar/stolar där. Om det regnar kraftigt, meddelas alternativ plats via ITF hemsida (www.ihreviken.se) och Facebook-sidan Vi i Ihreviken)

Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!

Välkomna till Midsommarfirande

Midsommarafton, fredagen den 21 juni 2024
Samling kl. 14:00 på midsommarängen mittemot tennisbanan.

Vi startar med att klä och resa midsommarstången och sedan blir det musik och dans följt av lekar för barnen – priser till alla.
Ta gärna med blommor till midsommarstången
och egen fikakorg!

Välkomna!

Våren och sommaren 2024

Styrelsen har börjat planera sommaren. Som vanligt blir det olika aktiviteter, både strandstädning, midsommarfirande och tisdagsgrillningar. Läs gärna hela vårbrevet som skickats ut till boende. Här hittar du aktiviteter, hur du betalar medlemsavgift mm. Saknar du brevet – kontakta gärna någon i styrelsen och meddela din e-postadress. Vårbrev 2024

Kallelse till ITF årsmöte 2023

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2023

Lördagen den 8 juli, 2023, kl 15.00 på Ihre Kvarn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022/2023
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2023/2024
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2023/2024
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus. Om det regnar kan mötet hållas inomhus på Ihre Kvarn. Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!

Vårbrev 2023

Efter en härlig sommar förra året ser vi nu fram emot en ny vår och sommar i Ihreviken.
Vi kunde redan förra året återuppta många av föreningens traditionella aktiviteter. Styrelsen
hoppas på bra uppslutning och nya krafter som kan hjälpa till att genomföra de planerade
aktiviteterna även i år. Läs vårbrevet här

Kommentar kring tidigare inlägg

I våras fick medlemmar i styrelsen frågor om hur bygget av Ihre-restaurangen fortskrider. Av det skälet kontaktade vi ansvariga för byggnationen. Avsikten med att publicera ett inlägg på ITF hemsida med länk till denna Facebook-grupp var att just ge en uppdatering från ansvariga. Vid ITF årsmöte framkom att en del personer uppfattade inlägget på hemsidan som en partsinlaga för avsändarna av informationen. Av det skälet tar vi nu bort information från Håkan Westerlund, Claes-Göran Appelquist och Ann-Catrine Herrlin, som publicerades den 13 juni, både på föreningens hemsida samt i denna FB-grupp. Styrelsen har  kommit fram till att informationsansvaret inte åligger tomtägareföreningen utan byggherren.

Karin Ronander
Ihervikens Tomtägareförening

ITF årsmöte 9 juli – kallelse

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2022Lördagen den 9 juli,
2020, kl 15.00 på Ihre Kvarn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021/2022
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2022/2023
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2022/2023
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus. Om det regnar kan mötet hållas inomhus på Ihre Kvarn. Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!

Midsommarfirande i viken

Ihrevikens tomtägareförening bjuder in till traditionsenligt midsommarfirande på midsommarängen. På midsommarafton samlas vi klockan 14 och klär och reser midsommarstången. Sedan dansar vi runt stången till Lyttkens musik.

Vi bjuder på fika och ordnar lekar och godis till alla barn!

Vårbrev 2022

Hej alla tomtägare i Ihreviken
I flera år har pandemin satt sin prägel på det mesta i samhället. Även om kriget i Ukraina nu påverkar oss alla i större eller mindre omfattning går vi en mer normal vår tillmötes i Ihreviken.Tomtägareföreningen planerar för att återuppta flera av vikens traditionella aktiviteter och vi hoppas att så många som möjligt vill delta och hjälpa till. Läs mer