Välkommen till Midsommarfirande

Välkommen till Ihrevikens midsommarfirande.
Vi startar klockan 14.00 på Midsommarafton med att smycka och resa midsommarstången – ta gärna med blommor. All hjälp uppskattas. Därefter följer självklart musik och traditionsenlig midsommardans och lekar för barnen.
Saft och bullar finns för alla barn och fika går att få vid Ihrebadens pop-up-restaurang.

Valborgsmässoafton

Välkomna till traditionsenligt Valborgsmässofirande i Ihreviken. Elden tänds kl 20.00. Det utlovas vårtal, sånger och enklare förtäring. Hoppas ni som är i viken kommer och hjälper till att sjunga in våren.

Strandstädning Påskdagen

Tradionsenlig strandstädning på Påskdagen, 1 April. Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi med gemensamma krafter städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.

Vårbrev 2018

Våren känns just nu en bra bit bort men förhoppningsvis vänder det snart så vi kan njuta av våren och värmen. Sedan förra vårbrevet har det verkligen hänt mycket i Ihreviken, främst tänker vi väl på den ödesdigra dagen i juli då restaurangen brann ner. Trots den hemska dagen kan vi också tänka tillbaka på allt det positiva – den energi och gemenskap som gjorde att det trots allt blev en fin gemenskap vid Pias ”tält” för alla i viken.  Nog om förra sommaren, nu ser vi framåt.

Sedan i somras har vi i styrelsen har två telefonmöten och ett möte i Stockholm då vi följt upp verksamheten och planerat årets aktiviteter.  Vi har planerat vår- och sommarsäsongen i Ihreviken, som strandstädning, valborg- och midsommarfirande och kanske någon ytterligare aktivitet. Vi har också konstaterat att vi är få i styrelsen som kan hålla i alla aktiviteter, därför har vi en önskan – vi behöver hjälp.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2018. Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Inga avier kommer att skickas ut – utöver denna information kommer vi att påminna via vår hemsida, anslagstavlor och Facebook.

Här är de planerade aktiviteterna under våren och sommaren.

Datum & Aktivitet Information
1 april, Påskdagen,
kl 10.00
Vi samlas kl 10.00 vid dansbanan.  Föreningen bjuder på grillkorv och dricka efter att vi städat stranden och dess omnejd. Är det väldigt ruggigt väder ställs aktiviteten in.
30 april, Valborgsmässoafton
kl 20.00
Brasan tänds på sedvanlig plats på strandängen kl 20.00.
Vid busväder ställs firandet in. OBS – från i mitten av mars kommer platsen för ris/elden vara utmärkt.
22 juni, kl 14.00 Midsommarafton Samling 14.00 på midsommarängen. Vi klär och reser stången och sedan blir det dans, musik och kaffeservering.
7 juli kl 15.00 Årsmöte

OBS första lördagen i juli

Som vanligt vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna lämnas styrelsen senast två veckor före mötet för att kunna tas upp på årsmötet. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se eller ronander7@hotmail.com
21 juli – Lammablot Start kl 15.00 på sedvanligt sätt. Mer information kommer via anslagstavlorna och på vår hemsida.
Preliminärt – Fjärilsvandring
Första eller andra veckan i augusti
Fjärilsvandring i Ihreviken. En guide kommer att hålla i denna aktivitet. Detaljerad information kommer att publiceras på vår hemsida, samt sättas upp på anslagstavlorna.

Vi fortsätter att uppdatera föreningens hemsida www.ihreviken.se.  Parallellt med den kanalen används Facebook-gruppen  ”Vi i Ihreviken” som idag har omkring 125  följare. Båda kanalerna har fungerat bra under året. Hemsidan är främst till för att få information om aktiviteter, hitta årsmötesprotokoll, information om styrelsen osv. Facebook-sidan, som är ett komplement till hemsidan och anslagstavlorna i Ihreviken, är öppen för alla som vill vara med och alla gruppmedlemmar kan publicera på sidan. Där kan du göra inlägg om du vill sälja nåt, hyra ut en stuga, fråga efter barnvakt eller bara dela en bild.

Vi är inte så många i styrelsen vilket innebär att vi då och då får svårt att på bästa sätt ordna de aktiviteter som föreningen önskar genomföra. Därför behöver vi hjälp! Det gäller speciellt Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet. Det handlar om att hjälpa till med tex att ordna fika  eller hjälpa till med lekar och musik vid midsommardansen. Vi vet att många barn vill få leka och tävla under midsommarfesten – för att kunna ordna det behövs frivilliga ”lekledare”. Hör av dig till någon i styrelsen om du kan hjälpa till – alla namn står och kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller mejla styrelsen@ihreviken.se

Eller kan du tänka dig att ta en roll i styrelsen, eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Annika Jansson (073-3501666) och Ingrid Fransson (070-8626838).

Om du får detta brev i ett kuvert men har en e-postadress så är vi tacksamma om du kan meddela din e-postadress till styrelsen@ihreviken.se

För styrelsen

Karin Ronander

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://ihreviken.se/omforeningen/styrelsen-2017/

Protokoll – Årsmöte den 13 juni 2017

Protokoll för Ihrevikens tomtägareförenings årsmöte 2017

Tid och plats: 8 juli kl 15.00 på Ihrebadens Restaurang (på grund av regn)
 1. Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Karin Ronander.
 2. Karin Ronander valdes till ordförande för mötet.
 3. Olof Nellgård valdes till sekreterare för mötet.
 4. Emma Kramer och Nils Jansson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Röstlängden fastställdes till 10 personer. (totalt 19 personer deltog i årsmötet).
 8. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 föredrogs av ordförande Karin Ronander.
 9. Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av kassör Olof Nellgård.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Christer Nilsson.
  Revisor Christer Nilsson och Revisorssuppleant Tommy Kullman föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
 12. Karin Ronander omvaldes till ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018.
 1. Som styrelsemedlemmar väljs Håkan Westerlund (omval på 2 år), Karin Mars (nyval på 2 år) Maria Lalouni (kvarstår till 2018) Niklas Sjöblom (kvarstår till 2018) och Olof Nellgård (kvarstår till 2018).
 2. Per Callmin och Christer Nilsson valdes till ordinarie revisorer.
  Tommy Kullman valdes som revisorssuppleant. Dessa val gäller verksamhetsåret 2017/2018.
 3. Till Valberedning valdes Annika Jansson (omval på 1 år till 2018)
  Annelie Wirdefeldt (nyval på 1 år till 2018) Ingrid Fransson (omval på 1 år till 2018).
  Ewa Fernström valdes som suppleant till valberedningen på 1 år till 2018.
 4. Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år).
 5. Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.
 6. Ärenden till årsmötet:
  – Föregående årsmöte (2016) gav en grupp i uppdrag att ta fram ett förslag på att byta ut slitna vägskyltar i området. Ordförande gick igenom förslaget och efter kort diskussion fattade mötet beslut om att säga ja till förslaget. Kostnaden för att byta ut de mest slitna skyltar är omkring 7000 kronor, inkl moms, frakt och fästen.- Styrelsen fick vid föregående årsmöte i uppdrag att se över vad en eventuellt framtida vägsamfällighetsförening skulle innebära. Styrelsen informerade om vad det innebär med en samfällighetsförening och mötet diskuterade detta kort. Styrelsens förslag är att Ihrevikens Tomtägareförening inte i dagsläget ska driva frågan om en vägsamfällighetsförening. Claes Göran Appelquist har meddelat styrelsen att han planerar att ha ett informationsmöte med någon från kommunen alternativt någon representant från en vägsamfällighetsförening om vad en sådan förening skulle betyda.
 1. Övriga frågor:
  – Frågor till årsmötet från Jan Snöbom.
  När kan man börja fylla på Valborgsmässobålet? Styrelsen informerar på hemsidan och på Facebook-sidan om när under våren man kan fylla på.- Vem är ansvarig vägkanterna? Styrelsen tar reda på detta.
  Intressant info inför diskussionen om framtida eventuell vägsamfällighet.

  – Kommunen skall informeras om träd som faller efter grävningen till kommunalt avlopp och till fiberanslutningarna.

 1. Årsmötet avslutas och föreningens ordförande Karin Ronander tackar deltagarna för ett väl genomfört regnvått årsmöte.

Länk till protokollet (pdf) och tidigare protokoll

Fossilvandring 27 juli

Följ med på vandring längs stranden vid Ihreviken! Tillsammans med Sara Eliason, vår guide från Gotlands museum, letar vi fossil i strandgruset och lär oss om den unika geologin i vår vackra vik.

När: torsdag 27 juli kl 10-11

Var: Samling vid danspaviljongen

Vandringen arrangeras av Ihrevikens Tomtägareförening och är kostnadsfri för medlemmar och deras familjer. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker genom e-post eller telefon till Maria Lalouni senast fredag 21 juli:  maria.lalouni@gmail.com eller 070-947 31 48

VÄLKOMNA!

INSTÄLLD: HLR utbildning 29 juli

HLR utbildnigen är tyvärr inställd pga av för få anmälningar.

Favorit i repris – Ihrevikens tomtägareförening erbjuder alla medlemmar en utbildning i hjärt- och lungräddning samt i hur vi använder vår hjärtstartare. Kursen är den 29 juli. 

Utbildar gör Per-Inge Kolmodin från Civilförsvarsförbundet.
Högst 15 deltagare så först till kvarn gäller.

När?  den 29 juli kl 09.00 – 13.00.
Var?  Utomhus vid dansbanan (Vid regn ställs arrangemanget in.)

Anmälan per mail till karinjmars@gmail.com eller 076-7637947

Ta chansen och lär dig om HLR och hur hjärtstartaren fungerar!
Välkomna!

Midsommarfirande

Välkommen till Ihrevikens midsommarfirande! Vi startar kl 14.00 med att smycka och resa midsommarstången. Klockan 15.00 börjar midsommardansen.
Fika går att köpa på restaurangen. Saft och bulle till barnen. Varmt välkomna!